Bli medlem

 

Vår förhoppning är att alla Sveriges kommunchefer ska vara medlemmar i vår förening. Om du inte redan är med, så ta chansen direkt att anmäla ditt intresse.

Inbetalning av medlemsavgiften sker till plusgirokonto 573460-3.

När du betalar in medlemsavgiften är det viktigt att du anger

  • för- och efternamn
  • titel
  • kommun
  • e-post till arbetet

Vi vill också att du på inbetalningen anger om du godkänner att ovanstående personuppgifter får publiceras på vår hemsida i föreningsregistret (enligt PUL-lagstiftningen).

Avgiften är f.n. 500 kr per år. Konferenserna inkl. årsmötet arrangeras normalt till självkostnadspris och debiteras separat.

Vid frågor om medlemskapet, kontakta Ulrika Strandroth Frid

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Anders Axelsson

Vice ordförande

Åsa Granat

Sekreterare

Ulrika Strandroth Frid

Kassör

Carolina Lejonram

Ordinarie ledamot

Bengt Flykt

Ersättare

Mattias Jansson

Ersättare

Fredrik Geijer

Ersättare

Enter your keyword: