Föreningens mål

Främja skapandet av nätverk och kollegialt utbyte mellan kommunernas ledande tjänstemän. Främja vår yrkesmässiga utveckling genom inbjudan till föredrag och gemensamma diskussioner och studiebesök. Tydliggöra och stärka yrkesrollen för kommunens ledande tjänstemän

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Jan-Inge Ahlfridh

Vice ordförande

Åsa Granat

Sekreterare

Ulrika Strandroth Frid

Kassör

Carolina Lejonram

Ordinarie ledamot

Anders Axelsson

Ersättare

Bengt Flykt

Ersättare

Mattias Jansson

Ersättare

Enter your keyword: