Föreningens mål

Främja skapandet av nätverk och kollegialt utbyte mellan kommunernas ledande tjänstemän. Främja vår yrkesmässiga utveckling genom inbjudan till föredrag och gemensamma diskussioner och studiebesök. Tydliggöra och stärka yrkesrollen för kommunens ledande tjänstemän

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Ulrika Strandroth Frid

Vice ordförande

Åsa Granat

Sekreterare

Håkan Sandahl

Kassör

Malin Aronsson

Ordinarie ledamot

Bengt Flykt

Ersättare

Fredrik Geijer

Ersättare

Rickard Sundbom

Ersättare

Enter your keyword: