Föreningens mål

Främja skapandet av nätverk och kollegialt utbyte mellan kommunernas ledande tjänstemän. Främja vår yrkesmässiga utveckling genom inbjudan till föredrag och gemensamma diskussioner och studiebesök. Tydliggöra och stärka yrkesrollen för kommunens ledande tjänstemän

Ulrika Strandroth Frid

Ordförande

Johan Fritz

Vice ordförande

Malin Aronsson

Sekreterare

Sara Schelin

Kassör

Magnus Gyllestad

Ordinarie ledamot

Anna Lindberg

Ordinarie ledamot

Caroline Smitmanis Smids

Ordinarie ledamot

Christoffer Nilsson

Ordinarie ledamot

Enter your keyword: