Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande, samt två ersättare. Halva antalet väljs varje år för att få kontinuitet över tiden. Nedan hittar du verksamhetsplaner och övriga handlingar.

Kristina Sundin Jonsson

Skellefteå kommun

kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

1

Ulrika Strandroth Frid

Lidköpings kommun

ulrika.strandrotfrid@lidkoping.se

1

Malin Aronsson

Kungsbacka kommun

malin.aronsson@kungsbacka.se

1

Fredrik Geijer

Trelleborg kommun

fredrik.geijer@trelleborg.se 

1

Sara Schelin

Köpings kommun

sara.schelin@koping.se

1

Johan Fritz

Jönköpings kommun

johan.fritz@jonkoping.se

1

Bengt Flykt

Bräcke kommun

bengt.flykt@bracke.se

1

Magnus Gyllestad

Haninge Kommun

magnus.gyllestad@haninge.se

1

Nuvarande styrelse har följande sammansättning:

Styrelse

Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, ordförande.
Ulrika Strandroth Frid, Lidköping, vice ordförande.
Malin Aronsson, Kungsbacka, sekreterare.
Fredrik Geijer, Trelleborg, kassör.
Sara Schelin, Köping, ordinarie ledamot.
Johan Fritz, Jönköping, ordinarie ledamot.
Bengt Flykt, Bräcke, ersättare.
Fredrik Geijer, Trelleborg, ersättare.
Magnus Gyllestad, Haninge, ersättare.

Revisorer

Madeleine Andersson, Askersund.
Harry Lundin, Laxå.

Valberedning

Anders Andersson, Eda.
Joachim Danielsson, Uppsala.
Åsa Granat, Borlänge.

 

Verksamhetsplaner

Registreringsbevis och organisationsnummer

Föreningens registreringsbevis och organisationsnummer.

Plusgirokonto

573460-3

Fakturaadress

Kommundirektörsföreningen i Sverige
C/O Kommunalekonomernas förening 
N Skeppsbron 5A
803 10 Gävle
 

Enter your keyword: