Utbyte

Internationellt arbete

Svenska kommundirektörsföreningen har sedan 2011 ett avtal med ICMA (International City Manager Association). Avtalet möjliggör deltagande i de olika föreningarnas konferenser och kan bidra till utbyten av olika slag. ICMA, som är en amerikansk organisation, har funnits sedan 1914 och arbetar med att främja utvecklingen i offentlig sektor. Målgruppen är kommunchefer och andra ledare inom offentlig förvaltning världen över. ICMA har drygt 10 000 medlemmar i USA och  kommundirektörsföreningar från cirka 30 länder runt om i världen.

Vår förening ser en stor nytta av att vara med på en arena för internationellt utbyte. Vi kan lära mycket av andra. Samtidigt är vi efterfrågade med vår långa tradition av ”local government” och en effektiv offentlig administration med ett långtgående kommunalt självstyre. 

Med ICMA som moderorganisation pågår sedan några år tillbaka ett arbete med att skapa ett europeiskt nätverk på kommunchefsnivå. Drivande i arbetet är Danmark, Storbritannien, Holland och Sverige.

Är du, som medlem, intresserad av att bidra i det internationella arbetet får du gärna kontakta oss! Vi kan också hjälpa till med kontakter med kommuner i USA och Europa om du vill ordna studieresor eller utbyten.

Här kan du läsa mer om ICMA och vad de kan erbjuda sina medlemmar, icma.org

Kontaktpersoner

Maria Vikingsson
Kommunchef
Sotenäs kommun
Maria.Vikingsson@sotenas.se

Mats Brocker
Kommundirektör
Strömstad kommun
Mats.Brocker@stromstad.se

 

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Ulrika Strandroth Frid

Vice ordförande

Malin Aronsson

Sekreterare

Fredrik Geijer

Kassör

Sara Schelin

Ordinarie ledamot

Johan Fritz

Ordinarie ledamot

Bengt Flykt

Ersättare

Magnus Gyllestad

Ersättare

Enter your keyword: