Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande, samt två ersättare. Halva antalet väljs varje år för att få kontinuitet över tiden. Nedan hittar du verksamhetsplaner och övriga handlingar.

Kristina Sundin Jonsson

Skellefteå kommun

kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

1

Anders Axelsson

Finspång kommun

anders.axelsson@finspang.se

1

Åsa Granat

Borlänge kommun

asa.granat@borlange.se

1

Ulrika Strandroth Frid

Trollhättan kommun

ulrika.strandrot.frid@trollhattan.se 

1

Carolina Lejonram

Vimmerby kommun

carolina.leijonram@vimmerby.se

1

Bengt Flykt

Bräcke kommun

bengt.flykt@bracke.se

1

Mattias Jansson

Botkyrka kommun

mattias.jansson@botkyrka.se

1

Fredrik Geijer

Trelleborg kommun

fredrik.geijer@trelleborg.se 

1

Nuvarande styrelse har följande sammansättning:

Styrelse

Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, ordförande.
Anders Axelsson, Finspång, vice ordförande.
Åsa Granat, Borlänge, sekreterare.
Ulrika Strandroth Frid, Trollhättan, kassör.
Carolina Lejonram, Vimmerby, ordinarie ledamot.
Bengt Flykt, Bräcke, ersättare.
Mattias Jansson, Botkyrka, ersättare.
Fredrik Geijer, Trelleborg, ersättare.

Revisorer

Madeleine Andersson, Askersund.
Harry Lundin, Laxå.

Valberedning

Anders Andersson, Eda.
Joachim Danielsson, Uppsala.
Martin Andreae, Norrköping.

 

Verksamhetsplaner

 

Registreringsbevis och organisationsnummer

Föreningens registreringsbevis och organisationsnummer.

Plusgirokonto

573460-3

Fakturaadress

Kommundirektörsföreningen i Sverige
C/O Kommunalekonomernas förening 
N Skeppsbron 5A
803 10 Gävle

Enter your keyword: