Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande, samt två ersättare. Halva antalet väljs varje år för att få kontinuitet över tiden. Nedan hittar du verksamhetsplaner och övriga handlingar.

Kristina Sundin Jonsson

Skellefteå kommun

kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

1

Jan-Inge Ahlfridh

Malmö kommun

jan-inge.ahlfridh@malmo.se

1

Åsa Granat

Borlänge kommun

asa.granat@borlange.se

1

Ulrika Strandroth Frid

Trollhättans Stad

ulrika.strandrot.frid@trollhattan.se

1

Carolina Lejonram

Vimmerby kommun

carolina.leijonram@vimmerby.se

1

Anders Axelsson

Finspång kommun

anders.axelsson@finspang.se

1

Bengt Flykt

Bräcke kommun

bengt.flykt@bracke.se

1

Mattias Jansson

Botkyrka kommun

mattias.jansson@botkyrka.se

1

Nuvarande styrelse har följande sammansättning:

Styrelse

Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, ordförande.
Jan-Inge Ahlfridh, Malmö, vice ordförande.
Åsa Granat, Borlänge, sekreterare.
Ulrika Strandroth Frid, Skara, kassör.
Carolina Lejonram, Vimmerby, ordinarie ledamot.
Anders Axelsson, Finspång, ersättare.
Bengt Flykt, Bräcke, ersättare.
Mattias Jansson, Botkyrka, ersättare.

Revisorer

Torbjörn Dybeck, Hallsberg.
Madeleine Andersson, Askersund.

Valberedning

Anders Andersson, Eda.
Joachim Danielsson, Uppsala.
Martin Andreae, Norrköping.

 

Verksamhetsplaner

 

Övriga handlingar

Registreringsbevis och organisationsnummer

Föreningens registreringsbevis och organisationsnummer.

Plusgirokonto

573460-3

Fakturaadress

Kommundirektörsföreningen i Sverige
C/O Kommunalekonomernas förening 
N Skeppsbron 5A
803 10 Gävle

Enter your keyword: