Styrelsen

Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande, samt två ersättare. Halva antalet väljs varje år för att få kontinuitet över tiden. Nedan hittar du verksamhetsplaner och övriga handlingar.

Kristina Sundin Jonsson

Skellefteå kommun

kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

1

Ulrika Strandroth Frid

Trollhättan kommun

ulrika.strandrot.frid@trollhattan.se 

1

Åsa Granat

Borlänge kommun

asa.granat@borlange.se

1

Håkan Sandahl

Ulricehamn kommun

hakan.sandahl@ulricehamn.se

1

Malin Aronsson

Gislaved kommun

malin.aronsson@gislaved.se

1

Bengt Flykt

Bräcke kommun

bengt.flykt@bracke.se

1

Fredrik Geijer

Trelleborg kommun

fredrik.geijer@trelleborg.se 

1

Rickard Sundbom

Södertälje kommun

rickard.sundbom@sodertalje.se

1

Nuvarande styrelse har följande sammansättning:

Styrelse

Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå, ordförande.
Ulrika Strandroth Frid, Trollhättan, vice ordförande.
Åsa Granat, Borlänge, sekreterare.
Håkan Sandahl, Ulricehamn, kassör.
Malin Aronsson, Gislaved, ordinarie ledamot.
Bengt Flykt, Bräcke, ersättare.
Fredrik Geijer, Trelleborg, ersättare.
Rickard Sundbom, Södertälje, ersättare.

Revisorer

Madeleine Andersson, Askersund.
Harry Lundin, Laxå.

Valberedning

Anders Andersson, Eda.
Joachim Danielsson, Uppsala.
Martin Andreae, Norrköping.

 

Verksamhetsplaner

 

Registreringsbevis och organisationsnummer

Föreningens registreringsbevis och organisationsnummer.

Plusgirokonto

573460-3

Fakturaadress

Kommundirektörsföreningen i Sverige
C/O Kommunalekonomernas förening 
N Skeppsbron 5A
803 10 Gävle

Enter your keyword: