Mentorprogram

Med mentorprogrammet vill Kommundirektörsföreningen ge nya kollegor i föreningen möjlighet till kontakt med en mera erfaren kollega för stödjande samtal om rollen som kommunchef.

Om du är intresserad av att få kontakt med en mentor eller av ett mentorskap, kontakta:

Bengt Flykt
Bräcke kommun
bengt.flykt@bracke.se

Informationsblad om mentorprogrammet

Inspiration till upplägg av mentorprogram

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Ulrika Strandroth Frid

Vice ordförande

Malin Aronsson

Sekreterare

Fredrik Geijer

Kassör

Sara Schelin

Ordinarie ledamot

Johan Fritz

Ordinarie ledamot

Bengt Flykt

Ersättare

Magnus Gyllestad

Ersättare

Enter your keyword: