Mentorprogram

Med mentorprogrammet vill Kommundirektörsföreningen ge nya kollegor i föreningen möjlighet till kontakt med en mera erfaren kollega för stödjande samtal om rollen som kommunchef.

Om du är intresserad av att få kontakt med en mentor eller av ett mentorskap, kontakta styrelsen för ytterligare information.

Informationsblad om mentorprogrammet

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Ulrika Strandroth Frid

Vice ordförande

Åsa Granat

Sekreterare

Håkan Sandahl

Kassör

Malin Aronsson

Ordinarie ledamot

Bengt Flykt

Ersättare

Fredrik Geijer

Ersättare

Rickard Sundbom

Ersättare

Enter your keyword: