Mentorprogram

Med mentorprogrammet vill Kommundirektörsföreningen ge nya kollegor i föreningen möjlighet till kontakt med en mera erfaren kollega för stödjande samtal om rollen som kommunchef.

Om du är intresserad av att få kontakt med en mentor eller av ett mentorskap, kontakta styrelsen för ytterligare information.

Informationsblad om mentorprogrammet

Vice ordförande
Sekreterare
Ordinarie ledamot
Ersättare

Enter your keyword: