Mentorprogram

Med mentorprogrammet vill Kommundirektörsföreningen ge nya kollegor i föreningen möjlighet till kontakt med en mera erfaren kollega för stödjande samtal om rollen som kommunchef.

Om du är intresserad av att få kontakt med en mentor eller av ett mentorskap, kontakta:

Malin Aronsson
Kungsbacka kommun
malin.aronsson@kungsbacka.se

Informationsblad om mentorprogrammet

Inspiration till upplägg av mentorprogram

Ulrika Strandroth Frid

Ordförande

Johan Fritz

Vice ordförande

Malin Aronsson

Sekreterare

Sara Schelin

Kassör

Magnus Gyllestad

Ordinarie ledamot

Anna Lindberg

Ordinarie ledamot

Caroline Smitmanis Smids

Ordinarie ledamot

Christoffer Nilsson

Ordinarie ledamot

Enter your keyword: