Aktiviteter

 

Föreningens årsmöten

Årsmötet arrangeras sedan år 2000 tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner med syftet att konferensen samtidigt ska ge möjlighet till dialog mellan kommunförbundets ledning och kommunernas ledande tjänstemän. Föreningen har sitt årsmöte i Stockholm i mars varje år. Vi brukar vara mellan 80 till 120 kommunchefer som träffas, så du har en god chans att möta både gamla och nya kollegor och knyta kontakter över hela landet. Programmet innehåller både föreläsningar, möjlighet till dialog, och kanske det allra viktigaste - möjlighet till umgänge kolleger emellan!

Höstkonferens

Höstkonferenserna arrangeras av föreningen (ej ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner). Programmet är ofta mer temainriktat. På höstkonferenserna har vi ofta något eller några inslag om kommundirektörsrollen och ledarskapsfrågor. Vi försöker då också hålla oss ajour med den forskning som finns på området. Även höstkonferenserna förläggs till centrala Stockholm och varar från torsdag lunch till fredag lunch. Höstkonferenserna hålls vanligtvis i oktober.

Vårkonferens

Vårkonferenserna är ett gemensamt arrangemang med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vårkonferenserna ligger vanligtvis i mitten på mars och börjar på torsdag vid lunch och slutar nästa dag, dvs. på fredagen vid lunchtid. Konferenserna läggs i centrala Stockholm för att göra det möjligt för alla från hela landet att kunna delta på enklaste sätt.

Kristina Sundin Jonsson

Ordförande

Ulrika Strandroth Frid

Vice ordförande

Malin Aronsson

Sekreterare

Fredrik Geijer

Kassör

Sara Schelin

Ordinarie ledamot

Johan Fritz

Ordinarie ledamot

Bengt Flykt

Ersättare

Magnus Gyllestad

Ersättare

Enter your keyword: