Bli medlem

Vår förhoppning är att alla Sveriges kommunchefer ska vara medlemmar i vår förening. Om du inte redan är med, så ta chansen direkt att anmäla ditt intresse.

Enklast är att använda ett inbetalningskort och betala in medlemsavgiften direkt till plusgirokonto 573460-3.

När du betalar in medlemsavgiften är det viktigt att du anger

  • för- och efternamn
  • titel
  • kommun
  • e-post till arbetet

Vi vill också att du på inbetalningen anger om du godkänner att ovanstående personuppgifter får publiceras på vår hemsida i föreningsregistret (enligt PUL-lagstiftningen).

Ett annat sätt är att skicka en e-post till någon i styrelsen och anmäla ditt intresse så kontaktar vi dig.

Avgiften är f.n. 500 kr per år.

Konferenserna inkl. årsmötet arrangeras normalt till självkostnadspris och debiteras separat.

Posts by 

Enter your keyword: