Nytt mentorprogram

Kommundirektörsföreningens mentorprogram

Med mentorprogrammet vill Kommundirektörsföreningen ge nya kollegor i föreningen möjlighet till kontakt med en mera erfaren kollega för stödjande samtal om rollen som kommunchef.

Information om mentorprogrammet

Checklista mentor-adeptrelation

Mentorkandidater

Intresseanmälan mentorskap

Förteckning mentorer

Posts by 

Enter your keyword: